XC60 Twin Engine

2018

Raadio sätted

Värskendatud 19.03.2020
Aktiveerimiseks ja inaktiveerimiseks on saadaval mitmesuguseid raadiofunktsioone.

Liiklusteadete tühistamine

Liiklusteadete esitamise saab ajutiselt katkestada, kui puudutate rooli parempoolsel klahvistikul või keskekraanil valikut Tühista.

Raadiofunktsioonide aktiveerimine ja inaktiveerimine

Lohistage ülavaade alla, valige suvand SeadedMeedium ja sobiv raadioriba, et näha saadaolevaid funktsioone.

FM-raadio

  • Kuva raadiotekst – kuvab teavet saate sisu, esitajate jne kohta.
  • Kinnista programmi nimi – märkige programmiteenuse nime pidevalt sirvimise peatamiseks. Jääb 20 sekundiks paigale.
  • Vali teadaanded:
Kohalikud katkestused – katkestab meediumi taasesituse ja edastab liiklusteavet. Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust. Funktsioon Kohalikud katkestused on funktsiooni Liiklusteated geograafiliselt piiratud versioon. Samal ajal tuleb aktiveerida funktsioon Liiklusteated.
Uudised – katkestab meediumi taasesituse ja edastab uudiseid. Uudiste lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.
Alarm – katkestab meediumi taasesituse ja teavitab suurtest õnnetustest ning katastroofidest. Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.
Liiklusteated – katkestab meediumi taasesituse ja edastab liiklusteavet (ummikud jne). Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.

DAB* (digiraadio)

  • Sordi teenuseid – suvandid kanalite sortimiseks. Tähestikulises järjestuses või teenusenumbri järgi.
  • DAB-DAB link – käivitab DAB-linkimise funktsiooni. Kui raadiojaama vastuvõtt kaob, siis otsitakse teisest rühmast automaatselt uus.
  • DAB-FM link – käivitab DAB- ja FM-jaamade linkimise funktsiooni. Kui raadiojaama vastuvõtt kaob, otsitakse automaatselt alternatiivne FM-sagedusala.
  • Kuva raadiotekst – märkige raadioteksti või valitud tekstitüübi, nt esitaja kuvamiseks.
  • Kuva programmiga seotud pildid – valige, kas saadete pilte näidatakse ekraanil.
  • Vali teadaanded – valige teadete tüübid, mida DAB esitamise ajal vastu võetakse. Valitud teated katkestavad meediumi esitamise teate kuvamiseks. Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.
Alarm – katkestab meediumi taasesituse ja teavitab suurtest õnnetustest ning katastroofidest. Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.
Liikluse välkteade – kuvab teavet liiklushäirete kohta.
Uudiste välkteade – võtab vastu uudiseid.
Transpordi kiirteade – kuvab teavet ühistranspordi, nt praamide ja rongide sõiduplaanide kohta.
Hoiatus/Teenused – kuvab teavet madalama tähtsusega juhtumite kohta, nt elektrikatkestused.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?