XC60 Twin Engine

2018

Telefonisätted

Kui telefon on autoga ühendatud, saab teha järgmisi seadistusi.
Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideTelefon ja valige seadistused.

  • Helina toonid – helina valimine. Võimalik on valida telefoni või auto helinat. Kõik telefonid pole ühilduvad ja seetõttu ei saa nende helinaid autos kasutada. Ühilduvusteavet leiate aadressilt support.volvocars.com.
  • Sortimisjärjekord – kontaktide loendi sortimisjärjestuse valimine.

Kõneteavitused esiklaasinäidikul*

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarKuvadSõiduabi näidiku valikud.
Valige Kuva telefon.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?