Kokkupõrke hoiatussüsteem* - toimimine

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamise ning jalgratturi ja jalakäija tuvastamise funktsiooniga (Collision Warning with Auto Brake and Cyclist and Pedestrian Detection) on seade, mis aitab juhti olukordades, kus eksisteerib jalakäijale, jalgratturile või sõidukile otsasõitmise oht või kokkupõrke oht samas suunas eessõitva või seisva sõidukiga.

Hoiatussignaalid sees ja väljas

P4-1220-Collision Warning - Komponentplacering Sedan
1. Heliline ja visuaalne hoiatus kokkupõrkeohu korral.1

Võite valida, kas kokkupõrke hoiatussüsteemi helisignaalid ja visuaalsed hoiatussignaalid on sees või väljas.

Mootorit käivitades aktiveeritakse automaatselt säte, mis oli aktiivne enne mootori seiskamist.

 Märkus

Pidurdamistugi ja automaatpidurite funktsioonid on alati aktiveeritud – desaktiveerimine ei ole võimalik.

Kokkupõrke hoiatussüsteemi seadistused tehakse keskkonsooli ekraanil ja menüüsüsteemis MY CAR, vt MY CAR.

Valgus- ja helisignaalid

Kui kokkupõrke hoiatussüsteemi tuli ja heliline hoiatus aktiveeritakse, testitakse hoiatustuld (nr [1] eelmisel joonisel) iga kord, kui mootor käivitatakse, milleks süüdatakse korraks hoiatustule erinevad valguspunktid.

Pärast mootori käivitamist saab valgus- ja helisignaalid välja lülitada.

  • Otsige suvandit Collision warning valikust Driver support system menüüsüsteemis MY CAR MY CAR – seal tühistage funktsiooni märge.

Helisignaal

Pärast mootori käivitamist saab hoiatushelid eraldi aktiveerida/deaktiveerida.

  • Otsige suvandit Warning sound valikus Collision warning menüüsüsteemis MY CAR MY CAR – ja valige Sees või Väljas.

Seejärel antakse kokkupõrke hoiatus ainult valgussignaaliga.

Seadistatud hoiatuskaugus

Hoiatuskaugus reguleerib kauguse, mille juures visuaalne ja akustiline hoiatus käivitub.

  • Otsige suvandit Warning distance valikus Collision warning menüüsüsteemis MY CAR MY CAR – ja valige Long, Normal või Short.

Hoiatuskaugus määrab süsteemi tundlikkuse. Hoiatusdistants Long tagab varasema hoiatuse. Katseta kõigepealt Long valikuga ja kui selline seadistus kutsub esile liiga palju hoiatusi, mis võib mõjuda teatud olukorras segavalt, siis vali hoiatusdistants Normal.

Kasutada hoiatusdistantsi Short ainult erandjuhtudel – näiteks sõitmisel vahelduva kiirusega.

 Märkus

Kohanduva kiirushoidiku kasutamisel kasutab kiirushoidik hoiatustuld ja hoiatusheli ka siis, kui kokkupõrke hoiatussüsteem on välja lülitatud.

Kokkupõrke hoiatussüsteem hoiatab juhti kokkupõrkeohu korral, kuid funktsioon ei lühenda juhi reaktsiooniaega.

Kokkupõrke hoiatussüsteemi täie tõhususe saavutamiseks sõitke alati 4–5 sekundile seadistatud ajaintervalliga Pikivahe hoiatusega.

 Märkus

Isegi kui pikivahe hoiatuse kauguseks on seatud Long, võib hoiatus teatud juhtudel hilineda, nt kui kiirused on väga erinevad või kui eessõitev auto järsult pidurdab.

 Hoiatus

Ükski automaatsüsteem ei suuda garanteerida 100 % täpset talitlust igas olukorras. Seega ärge testige kokkupõrkehoiatust automaatpiduriga inimeste või sõidukite suunas sõites - see võib põhjustada tõsist kahju ja vigastusi ja olla eluohtlik.

Seadistuste kontrollimine

Kehtivat seadistust saab juhtida keskkonsooli ekraanil ja menüüsüsteemis MY CAR.

Hooldus

P3-1220-Collision Warning - Komponent-Tvätt
Kaamera ja radarist andur2.

Tagamaks andurite laitmatu funktsioneerimine, tuleb neid hoida puhastena porist, jääst ja lumest, samuti tuleb neid regulaarselt vee ja šampooniga pesta.

 Märkus

Andureid kattev pori, jää ja lumi vähendab nende funktsiooni ja võib mõõtmist takistada.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Skemaatiline joonis - auto mudel ja üksikasjad võivad erineda.
  3. 2 Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.