Parkimisabi kaamera Park assist camera - seadistused

Parkimiskaamera on abisüsteem, mis aktiveeritakse tagurdamiskäigu valimisel.

Väljalülitatud kaamera aktiveerimine

Kui kaamera on tagurdamiskäigu valimisel välja lülitatud, aktiveeritakse see järgmiselt.

P31346- Park Assist Camera
  • Vajutage nuppu CAM - ekraanile kuvatakse kaamera pilt.

Sätete muutmine

Vaikeseade kohaselt aktiveeritakse kaamera tagurduskäigu sisselülitamisel.

Parkimiskaamera sätteid saab muuta, kui ekraanile kuvatakse kaamera vaade.

  1. Kaamerapildi kuvamisel vajutage nuppu OK/MENU - ekraanileilmub erinevate suvanditega menüü.
  2. Soovitud valiku valimiseks keerake TUNE.
  3. Suvandi esiletõstmiseks vajutage korraks nuppu OK/MENU, väljumiseks vajutage nuppu EXIT.

Haakekonks

Kaamerat saab kasutada ka näiteks haagise ühendamisel. Parkimise abijooned haakekonksu "trajektoori" jaoks haagise suunas näidatakse ekraanil - täpselt nagu "autojäljedki".

Saate valida "autojälgede" või haakekonksu trajektoori kuvamise vahel - mõlemat pilti ei saa korraga näidata.

  1. Vajuta kaamera vaate kuvamise ajal nuppu OK/MENU.
  2. Suvandi Tow bar trajectory guide line valimiseks keerake nuppu TUNE.
  3. Suvandi esiletõstmiseks vajutage korraks nuppu OK/MENU, väljumiseks vajutage nuppu EXIT.

Suumimine

Täppismanöövrite tegemisel saab kaamerapilti suumida.

  • Vajutage nuppu CAM või keerake nuppu TUNE - korduv vajutamine/keeramine lülitab tagasi tavavaatele.

Kui saadaval on rohkem suvandeid, vajutage/keerake nuppu seni, kuni kuvatakse soovitud kaamerapilt.

Automaatne suum

Parkimisabi funktsiooni ja haakekonksuga autodel on kaamera menüüs saadaval ka suvand Automatic zoom. Kui see suvand on valitud, suumib kaamera pildi objektile/haagisele lähenedes automaatselt haakekonksule.

Menüüsuvandi aktiveerimiseks vt jaotist "Seadete muutmine".

Kas sellest oli abi?