Alarm

Signalisatsioon on seade, mis kaitseb sõidukit näiteks sissemurdmiskatse vastu.

Aktiveeritud alarm käivitub, kui:

  • uks, kapott või tagaluuk avatakse
  • salongis tuvastatakse liikumine (liikumissensori olemasolul*)
  • autot tõstetakse või seda pukseeritakse (kaldesensori olemasolul*)
  • aku kaabel on lahti võetud
  • sireeni ja auto vaheline ühendus katkestatakse.

Kui alarmsüsteemis on rike, ilmub näidikuploki infoekraanile vastav teade. Sel juhul pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

 Märkus

Liikumisandurid aktiveerivad signalisatsiooni, kui salongis avastatakse liikumine – andurid reageerivad ka õhu liikumisele. Seega võib häiresignaal sisse lülituda, kui autoaknad või katuseluuk on avatud või kasutatakse salongi kütteseadet.

Selle vältimiseks: Sulgege aknad/katuseluuk, kui autost lahkute. Kui kasutate statsionaarset salongi soojapuhurit (või eraldi soojapuhurit), ärge suunake õhuvoogu salongis ülespoole. Teiseks võimaluseks on alarmi kasutamine piiratud rakendusega, vt Vähendatud alarmitase.

 Märkus

Üks alarmi andur asub keskkonsoolis topsihoidiku all, see andur on tundlik metallide suhtes.

Vältige müntide, võtmete vms esemete hoidmist keskkonsooli topsihoidikus, sest need võivad põhjustada alarmi juhuslikku aktiveerimist.

 Märkus

Ärge püüdke alarmsüsteemi komponente ise remontida ega muuta. Sellised katsed võivad mõjutada kindlustustingimusi.

Alarmi aktiveerimine

Vajuta kaugjuhtimispuldi nuppu.

Alarmi desaktiveerimine

Vajuta kaugjuhtimispuldil Unlock-nuppu.

Tööle hakanud alarmi väljalülitamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil luku avamise nuppu või sisestage võti süütelukku.
  1. * Lisavarustus/tarvik.