Kütus - bensiin

Kütusena kasutatakse bensiini.

Kasuta ainult tuntud tootjate bensiini. Ärge kasutage kunagi kahtlase kvaliteediga kütust. Bensiin peab vastama standardile EN 228, kui see on rakendatav.

  • 95 RON võib kasutada tavapärasel sõitmisel.
  • 98 RON soovitame maksimaalse efektiivsuse ning minimaalse kütusekulu saavutamiseks.

Sõites temperatuuril üle +38 °C soovitame kasutada võimalikult kõrge oktaanarvuga bensiini, et saavutada optimaalne jõudlus võimalikult väikese kütusekuluga.

 Oluline

  • Katalüüsmuunduri kahjustamise vältimiseks kasutage ainult pliivaba bensiini.
  • Lubatud on kasutada kütust, mis sisaldab kuni 10 mahuprotsenti etanooli.
  • Metall-lisandeid sisaldavat kütust ei tohi kasutada.
  • Ärge kasutage lisandeid, mida Volvo ei ole soovitanud.

 Oluline

  • Lubatud on kasutada kütust, mis sisaldab kuni 10 mahuprotsenti etanooli.
  • Kasutamiseks on heaks kiidetud EN 228 E10 bensiin (maksimaalselt 10 mahuprotsenti etanooli).
  • Etanoolisisaldusega rohkem kui E10 (maksimaalselt 10 mahuprotsenti etanooli) pole kasutada lubatud, nt E85.
  • Etanoolisisaldusega rohkem kui E10 (maksimaalselt 10 mahuprotsenti etanooli) pole kasutada lubatud, nt E85.

Kas sellest oli abi?