City Safety™ - piirangud

City Safety™ andur tuvastab nii öösel kui päeval autosid ja teisi suuri mootorsõidukeid, mis asuvad auto ees.

Funktsioonil on siiski mõned piirangud.

Anduri piirangud tähendavad, et City Safety™-funktsiooni toime on nõrgem - või puudub - nt tugeva lume- ja vihmasaju, tiheda udu, tolmutormi ja tuisuga. Tuuleklaasil olev udu, mustus, jää ja lumi võivad samuti talitlust häirida.

Madalal rippuvad objektid, nt koormat tähistav lipp/märgistus või lisatarvikud, nt lisatuled ja põrkerauad, mis asuvad kapotist kõrgemal, piiravad funktsioneerimist.

City Safety™™ anduri laserkiir mõõdab valguse peegeldumist. Andur ei suuda tuvastada väikese peegeldusvõimega objekte. Sõidukite tagumine sektsioon peegeldab valgust tänu numbriplaadile ja tagumistele helkuritele reeglina piisavalt hästi.

Libeda teekatte korral on pidurdusteekond tavapärasest pikem, mis pärsib ka City Safety™ suutlikkust kokkupõrke ärahoidmisel. Sellistes olukordades tagavad parima võimaliku stabiilselt rakendatava pidurdusjõu süsteemid ABS1 ja ESC2.

Tagurdamise ajal on City Safety™™ ajutiselt väljalülitatud olekus.

Madalatel kiirustel (st kiirustel alla 4 km/h) ei ole City Safety™ süsteem aktiivne. See tähendab, et süsteem ei rakendu olukordades, kus eesolev sõiduk läheneb väga aeglaselt, näiteks liikumine sõiduki parkimisel.

Juhi sõiduvõtted on alati käsiteldavad primaarsetena, mistõttu City Safety™™ ei rakendu olukordades, kus juhi sõiduvõtted roolimisel või kiirendamisel on taotluslikud. Sellisel juhul ei toimu sekkumist isegi siis, kui kokkupõrge osutub möödapääsmatuks.

Kui City Safety™ vältis kokkupõrget seisva objektiga, jääb auto kuni 1,5 sekundiks seisma. Kui süsteem pidurdas autot eespool liikuva sõiduki tõttu, jätkab auto liikumist selle sõidukiga võrdse kiirusega.

Manuaalkäigukastiga auto mootor seiskub, kui City Safety™ on auto peatanud, välja arvatud juhul, kui juht jõuab enne mootori seiskumist siduri alla vajutada.

 Märkus

  • Laseranduri ees olev tuuleklaasipind peab olema alati jää-, lume- ja mustusevaba (vt anduri asukohajoonis).
  • Ärge kinnitage ega paigaldage midagi tuuleklaasile laseranduri ette.
  • Eemaldage kapotilt jää ja lumi - lume ja jää kõrgus ei tohi ületada 5 cm.

Veaotsing ja tegevus

Teate Esiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit kuvamise korral näidikuplokis tähendab see, et laserandur ei tööta ega suuda seega eesolevate sõidukite olemasolu tuvastada. Sellega seonduvalt ei ole aktiivne ka City Safety™™ süsteem.

Teadet Esiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit ei kuvata kõigis olukordades, kus laserandur on blokeerunud. Seetõttu peab juht hoidma tuuleklaasi ja anduri ümbruse puhtana.

Tabelis on toodud kuvatava teate võimalikud põhjused koos vastava soovitatava tegevusega.

PõhjusTegevusjuhis
Laseranduri ees olev tuuleklaasi pind on määrdunud või jää või lumega kaetud.Puhasta anduri ees olev tuuleklaasi pind mustusest, jääst ja lumest.
Laseranduri vaateväli on takistatud.Eemalda takistav objekt.

 Oluline

Tuuleklaasil anduri akna ees olevate mõrade, kriimustuste ja kivitäkete korral, mis on umbes 0,5 x 3,0 mm suurused (või suuremad), tuleb esiklaasi vahetamiseks pöörduda teenindusse (vt anduri asukohajoonist) - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Vastasel korral võib City Safety™ suutlikkus halveneda.

City Safety™-i tõrke, puuduliku või vähenenud töö vältimiseks tuleb arvestada ka järgmist.

  • Volvo soovitab mitte remontida laseranduri esise ala pragusid, kriimustusi ega kivitäkkeid - selle asemel tuleb vahetada kogu tuuleklaas.
  • Enne tuuleklaasi vahetamist pöörduge volitatud Volvo teenindusse, et tagada õige tuuleklaasi tellimine ja paigaldamine.
  • Vahetamisel tuleb kasutada sama tüüpi, Volvo poolt heakskiidetud esiklaasipuhasteid.
  1. 1 (Anti-lock Braking System) - pidurite lukustumisvastane süsteem.
  2. 2 (Electronic Stability Control) - stabiilsussüsteem.