Audio ja meedia - helisüsteemi üldseadistused

Audio- ja meedia helisüsteemi üldseadistused.

Vajutage SOUND, et avada audioseadete menüü (Bass, Treble jne). Keerake nuppu TUNE, et leida soovitud valik (nt Treble), valimiseks vajutage nuppu OK/MENU.

Seadete muutmiseks keerake TUNE ning salvestamiseks vajutage OK/MENU. Pange tähele, et helitugevust saab reguleerida ainult mugavas vahemikus. Kui mingi funktsioon (nt navigatsioonisüsteem) on aktiivne, saab helitugevust reguleerida nupu VOL pööramisega min/max asendisse.

Teiste valikute leidmiseks keerake veel nuppu TUNE.

  1. * Lisavarustus/tarvik.