Mootoriõli - rasked tööolud

Ebasoodsad sõidutingimused võivad viia ebanormaalselt kõrge õlitemperatuuri või õlikuluni. Mõned näited raskete sõiduolude kohta.

Kontrollige õlitaset pikkade teekondade korral sagedamini:

  • haagiste või haagissuvilatega
  • mägedes
  • suurel kiirusel
  • madalamatel temperatuuridel kui -30 °C või kõrgematel kui +40 °C.

See kehtib ka lühemate vahemaade läbimise kohta külma ilmaga.

Ebasoodsate sõidutingimuste korral vali täissünteetiline mootoriõli. See annab mootorile lisakaitse.

Volvo soovitab:

Px-1346-Castrol decal

 Oluline

Mootori hooldusvälba nõuete täitmiseks valatakse tehases kõikidesse mootoritesse erimanustega sünteetilist mootoriõli. Õli on valitud väga hoolikalt, arvestades mootori tööaega, käivitumist, kütusekulu ja keskkonnamõju.

Soovitatavate hooldusvälpade rakendamiseks on oluline, et kasutatakse tunnustatud mootoriõli. Kasuta ettenähtud mootoriõli nii õli lisamisel kui vahetamisel. Vastasel korral võib väheneda mootori tööaeg, halveneda käivitamisomadused ning suureneda kütusekulu ja mõju keskkonnale.

Volvo Car Corporation keeldub igasugusest vastutusest, kui mootoris ei kasutata ettenähtud margi ja viskoossusega õli.

Volvo soovitab lasta õli vahetada volitatud Volvo teeninduses.