Aknatõstukid

Kõik elektrilised klaasitõstukid on juhitavad juhiukse juhtpaneelilt – teiste uste juhtpaneelid juhivad vastavate elektriliste klaasitõstukite tööd.
P3-0835 XC60 Driver's door control panel
Juhiukses olev juhtpaneel.
  1. Ikon röd cirkel 1Elektriliste lapseturvalukkude lüliti* ja tagumiste aknatõstukite väljalülitamise nupud, vt Laste turvalukk - elektriline aktiveerimine*.
  2. Ikon röd cirkel 2Tagaakende juhtelemendid
  3. Ikon röd cirkel 3Esiakende juhtelemendid

 Hoiatus

Akende sulgemisel juhiukselt veenduge, et tagaistmel sõitjad ei jää nende vahele.

 Hoiatus

Akende sulgemisel veenduge ka kaugjuhtimispult-võtme kasutamisel, et lapsed ega teised kaassõitjad ei jää nende vahele.

 Hoiatus

Kui autos on lapsi, lülita elektriakende vool alati välja, keerates süüte asendisse 0, ja eemalda kaugjuhtpult autost, kui autost lahkud. Lisa teavet süüteasendite kohta - vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Kasutamine

P3-0835 XC60 Driver's door control panel - operating
Aknatõstukite kasutamine.
  1. Ikon röd pil 1Kasutamine ilma auto-funktsioonita
  2. Ikon röd pil 2Kasutamine auto-funktsiooniga

Kõiki aknatõstukeid saab juhtida juhiuksel olevalt juhtpaneelilt; muudel ustel olevate lülititega saab liigutada ainult vastava ukse aknaklaasi. Samaaegselt on võimalik liigutada ainult üht klaasi.

Elektrilised klaasitõstukid on funktsionaalsed alates süüteasendist I - vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes. Aknaid saab liigutada veel mõne minuti vältel pärast mootori väljalülitamist ja kaugjuhtpuldi eemaldamist, kuid mitte pärast seda, kui mõni uks avatakse.

Kui miski takistab akende sulgumist, peatub sulgumine ja aken avaneb. Muljumiskaitse saab pärast sulgemise katkestamist (nt jää tõttu) välja lülitada, hoides nuppu pidevalt üleval, kuni aken on sulgunud. Muljumiskaitse aktiveerub uuesti väikese pausi järel.

 Märkus

Üks võimalus vältida avatud tagaakende korral pulseerivat tuulemüra on avada veidi ka esiaknad.

Kasutamine ilma auto-funktsioonita

Vii üks juhtelementidest õrnalt üles/alla. Aknatõstukid liiguvad üles/alla niikaua, kuni lülitit vastavas asendis hoitakse.

Kasutamine auto-funktsiooniga

Vii üks juhtelementidest üles/alla lõppasendisse ja lase seejärel lahti. Aken liigub automaatselt oma lõppasendisse.

Kasutamine kaugjuhtimispult-võtme ja kesklukustusega

Täpsem teave elektriliste klaasitõstukite distantsjuhtimise kohta väljastpoolt sõidukit kaugjuhtimispult-võtmest või sõiduki seest kesklukustuse abil vt. Kaugjuhtimispult ja Lukustamine/lahtilukustamine - sõidukist seestpoolt.

Lähtestamine

Kui aku on lahti ühendatud, tuleb automaatse avanemise funktsioon selle korrektse töötamise tagamiseks lähtestada.
Tõsta õrnalt nupu esiosa, et aken lõppasendisse viia, ja hoia nuppu sellises asendis 1 sekundi jooksul.
Lase nupp korraks lahti.
Tõsta nupu esiosa veelkord üheks sekundiks.

 Hoiatus

Vahelejäämiskaitse toimimiseks tuleb teha lähtestamine.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?