Teated

Hoiatuse, info või indikaatorsümboli kuvamisel kuvatakse ekraanil vastav teade.
TeadeSpetsifikatsioon
Peatu ohutult1Peatu ja lülita mootor välja. Tõsine vigastuse oht - pöörduge teenindusse2.
Seiska mootor1Peatu ja lülita mootor välja. Tõsine vigastuse oht - pöörduge teenindusse2.
Hoolda kohe1Pöörduge auto kontrollimiseks kohe teenindusse2.
Vajalik hooldus1Pöörduge niipea kui võimalik auto kontrollimiseks teenindusse2.
Vaata juhendit1Lugege kasutusjuhendit.
Broneeri hooldusTuleb leppida kokku regulaarse hoolduse aeg - pöörduge teenindusse2.
Korralise hoolduse tähtaegAeg teha regulaarset hooldust - pöörduge teenindusse2. Ajastuse määrab sõidetud kilomeetrite arv, viimasest hooldusest möödunud aeg, mootori tööaeg ja õli kvaliteet.
Hoolduse tähtaeg ületatudKui hooldusintervallidest kinni ei peeta, ei kata garantii kahjustunud osi - pöörduge teenindusse2.
Käigukast Vajalik õlivahetus Pöörduge niipea kui võimalik auto kontrollimiseks teenindusse2.
Käigukast Toime piiratud

Käigukast ei saa töötada täisvõimsusel. Sõida ettevaatlikult, kuni teade kaob ekraanilt3.

Kui see ilmub korduvalt - pöörduge teenindusse2.

Käigukast on kuum Kiirus piiratudSõida ühtlasemalt või seiska auto ohutul viisil. Lahuta käik ja lase mootoril tühikäigul töötada, kuni teade kaob3.
Käigukast on kuum Peatu ohutult Lase jahtudaKriitiline rike. Peatage kohe ohutult auto ja pöörduge teenindusse2.
Ajutiselt väljas1Mõni funktsioon on ajutiselt välja lülitatud ja lähtestatakse sõidu ajal või pärast taaskäivitamist automaatselt uuesti.
Aku on nõrk Energiasäästu režiimAudiosüsteem lülitatakse energia säästmiseks välja. Lae akut.
  1. 1 Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.
  2. 2 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.
  3. * Lisavarustus/tarvik.
  4. 3 Lisateave automaatkäigukasti kohta, vt Automaatkäigukast - Geartronic*.