Elektriline tagaluuk*

Auto tagaluugi saab avada/sulgeda valgustipaneelil paiknevast nupust, käepideme kummiplaadist või kaugjuhtimispuldist. Sulgemiseks kasutage tagaluugi sulgemisnuppu.
P3-835-xc60 Taillgate
Sulgemisnupp

 Märkus

Elektrilisel käitamisel arvestage katuse kõrgusega. Ärge kasutage tagaluugi elektrilist avamist ja sulgemist madala lae korral, vt jaotist "Tagaluugi avamise/sulgemise katkestamine".

 Märkus

 • Kui süsteem on töötanud pikka aega järjest, lülitub see ülekoormuse vältimiseks välja. Seda saab uuesti kasutada umbes 3 minuti pärast.
 • Kui starteri aku on tühi või lahti ühendatud siis, kui tagaluuk on avatud, tuleb see süsteemi lähtestamiseks käsitsi sulgeda. Kehtib ka siis, kui tagaluuk on olnud avatud kauem kui 24 tundi.

Programmeeritav maksimaalne avamine

Tagaluugi maksimaalse avanemise asendit saab programmeerida. Saab kasutada nt madala laega garaažis. Toimi järgmiselt:

 • Ava tagaluuk käsitsi, hoia seda soovitud asendis ja vajuta pikalt (vähemalt 3 sekundit) tagaluugil olevat nuppu. Seejärel lase tagaluuk lahti - programmeerimine on lõppenud.
 • Programmeerimise kustutamiseks lükake tagaluuk käsitsi kõrgemasse asendisse ja vajutage tagaluugil olevat nuppu ühe korra pikalt (vähemalt kolm sekundit), seejärel vabastage tagaluuk – programmeerimine on lõppenud.

Muljumiskaitse

Kui miski takistab tagaluugil piisavalt tugevalt avanemist/sulgumist, aktiveerub muljumiskaitse.

 • Avanemise ajal lülitub elektriline tagaluuk välja ja tagaluuk vabaneb.
 • Sulgemisel tagaluuk peatub ja seejärel avaneb täielikult.

 Hoiatus

Võtke avamisel/sulgemisel arvesse vahelejäämise ohtu. Enne kui hakkate avama/sulgema, veenduge, et kedagi ei viibi tagaluugi läheduses, sest vahelejäämisel võivad olla tõsised tagajärjed.

Tagaluugi kasutamisel peab olema ettevaatlik.

Tagaluugi avamine

Symbol lastning i bagageutrymmet

Tagaluuki saab avada kolmel viisil (kaks neist toimuvad selle nupu abil):

 • Pikk vajutus valgustuspaneelil oleval nupul – hoia nuppu all, kuni tagaluuk hakkab avanema.
 • Pikk vajutus kaugjuhtimispult-võtme nupul – hoia nuppu all, kuni tagaluuk hakkab avanema.
 • Vajuta kergelt kummiga kaetud surveplaadile välimise käepideme all.

Tagaluugi sulgemine

Symbol lastning i bagageutrymmet

Sulge tagaluugil oleva nupu abil või käsitsi.

 • Vajuta nuppu – tagaluuk sulgub automaatselt.

Peata tagaluugi avanemine/sulgumine

Symbol lastning i bagageutrymmet

Seda saab teha neljal viisil (millest kolm sisaldavad selle nupu kasutamist):

 • Vajuta valgustuspaneeli nuppu
 • Vajuta kaugjuhtimispult-võtme nuppu
 • Vajuta tagaluugi nuppu
 • Vajuta välise käepideme all olevat kummist surveplaati.

- Tagaluugi liikumine katkeb ja tagaluuk seiskub.

Tagaluugi käsitsi kasutamine

Süsteem lahutatakse, kui avamine/sulgumine katkeb vastavalt eelnevale jaotisele.

 • Tagaluuki saab seejärel käsitsi kasutada.
 1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?