Istmed, tagaistmed

Tagaistme käetugi ja välimiste istekohtade peatoed on kokkuliigendatavad. Keskmise istme peatugi on üles-alla suunalisest seadistatav vastavalt reisija kasvule.

Peatugi, keskmine iste, taga

P3-1320-XC60 Adjusting center head restraint

Reguleeri peatugi vastavalt sõitja pikkusele, nii et võimalusel on kaetud kogu pea tagakülg. Nihuta seda vastavalt vajadusele üles.

Peatoe taas allasuunamiseks tuleb vajutada nupp (asukohaga seljatoe ja peatoe vahelise ala keskel, vt joonist) alla, samaaegselt peatuge ettevaatlikult allapoole vajutades.

Tagaistme välimiste peatugede käsitsi allalaskmine

P3-1320-XC60 Folding outer head restraint

Peatoe etteklappimiseks tõmba lukustuskäepidet peatoele võimalikult lähedale.

Peatugi viiakse käsitsi tagasi kuni klõpsatuse kostumiseni.

 Hoiatus

Peatoed peavad pärast ülestõstmist olema lukustatud asendis.

Tagaistme seljatoe allalaskmine

 Oluline

Istme seljatoe allalaskmisel peab tagaiste olema tühi. Ka turvavööd ei tohi olla ühendatud. Vastasel korral võivad tagaistmepolstrid viga saada.

Kolmeosalist seljatuge saab mitmel moel all lasta.

 Märkus

Tagaistmete seljatugede täielikuks kokkuliigendamiseks võib osutuda vajalikuks esiistmete ettelükkamine ja/või seljatugede püstisuunamine.
  • Vasakpoolset osa saab alla lasta teistest osadest eraldi.
  • Keskmist osa saab alla lasta teistest osadest eraldi.
  • Parempoolset osa saab alla lasta ainult koos keskmise osaga.
  • Kui soovite kogu seljatoe alla lasta, tuleb seda teha eraldi seljatoe osade kaupa.
P3-XC60 V60H Adjusting center head restraint
P3-XC60 V60H Folding outer head restraint
Ikon grå fyrkant 1

Keskmise seljatoe allalaskmisel – vabastage lukustusest ja reguleerige keskmise istekoha peatuge, tutvuge teabega ülalpool peatükis "Peatugi, keskmine iste, taga".

Ikon grå fyrkant 2

Äärmised peatoed langevad äärmiste seljatugede langetamisel automaatselt alla. Tõmba üles seljatoe lukustuspide Ikon grå fyrkant A, klappides seljatuge samal ajal ette. Punane märk seljatoe riivil Ikon grå fyrkant B näitab, et seljatugi ei ole enam fikseeritud.

Ülestõstmine toimub vastupidises järjekorras.

 Märkus

Kui seljatugi on üles tõstetud, ei tohi punane märgutuli enam põleda. Kui see põleb endiselt, ei ole seljatugi paika fikseerunud.

 Hoiatus

Veenduge, et tagaistme seljatugi ja peatugi on pärast ülespööramist õigesti fikseerunud.

Tagaistme välimiste peatugede elektriline langetamine*

P3-1246-XC60 Electrically folding the outer rear head restraints
Kaugjuhtimispult peab olema asendis II.
Vajuta nuppu tagumiste välimiste peatugede allalaskmiseks ja nähtavuse parandamiseks.

 Hoiatus

Ära lase välimisi peatugesid alla, kui neil istmetel on sõitjaid.

Tõmba peatugi käsitsi üles, kuni kuuled klõpsatust.

 Hoiatus

Peatoed peavad pärast ülestõstmist olema lukustatud asendis.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?