Konditsioneer

Õhukonditsioneer jahutab ja kuivatab sisenevat õhku vastavalt vajadusele.
P4-1246 Button AC

Kui nupu AC märgutuli süttib põlema, juhitakse õhukonditsioneeri tööd süsteemi poolt automaatselt.

Kui nupu AC märgutuli on välja lülitatud, siis õhukonditsioneer ei tööta. Teisi funktsioone kontrollitakse endiselt automaatselt. Max. lahtipuhumise funktsiooni sisselülitamisel lülitub õhukonditsioneer automaatselt tööle, mis võimaldab õhu võimalikult tõhusa kuivatamise niiskusest.