Juhtimisabi tase teelt väljasõitmise ohu korral

Funktsioonil on kaks sekkumise aktiveerimistaset.
  • Ainult roolimisabi
  • Roolimisabi koos pidurdamisega

Ainult roolimisabi

P5-1617-s+v90 LKA Avåkningsskydd-1
Roolimisabi sekkumine.

Roolimisabi koos pidurdamisega

P5-1617-s+v90 LKA Avåkningsskydd-2
Roolimisabi ja pidurite sekkumine.

Pidurdamine aitab olukordades, kus ainuüksi roolimisabist ei piisa. Pidurdusjõudu kohandatakse automaatselt olenevalt väljasõidu olukorrast.