Liiklusmärkide teave koos kiirushoiatuse ja sätetega*

Liiklusmärkide teabe (RSI1) alamfunktsioon Kiirusepiirangu hoiatus on valikuline – juht võib selle alamfunktsiooni sisse või välja lülitada.

Kiirusepiirangu hoiatus hoiatab juhti, kui ületatakse kehtivat kiiruspiirangut või eelvalitud maksimaalset kiirust. Hoiatust korratakse üks kord pärast umbes 1 minuti möödumist ühe ja sama kiiruspiirangu ala piires, kui juht ei vähenda kiirust.

Uus hoiatus kiiruspiirangu ületamise kohta (sh meeldetuletus) antakse vaid siis, kui auto jõuab uude/teistsugusesse kiiruspiirangualasse.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

Kiirushoiatus kuvatakse juhiekraanil lubatud piirkiirust tähistava sümboli2 abil, mis selle kiiruse ületamisel mõni aeg vilgub.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol fartkamera

Kaamera teabele vastava kiirusepiirangu ületamisel antakse alati kiirushoiatus.

Sätted

Kiirushoiatuse piiri muutmine

Juht saab valida hoiatuse saamise ettenähtud kiirusest suuremal kiirusel.

Kiirushoiatuse piiri valimiseks tehke järgmist.
Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafeRoad Sign Information.
Valige Kiirusepiirangu hoiatus.
Funktsioon aktiveeritakse ja kuvatakse kiiruspiirangu valits.
Reguleerige kiirushoiatuse piiri, vajutades ekraanil üles-/allanoolt.
P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol fartkamera

Pidage meeles, et kui juhiekraanil kuvatakse kiiruskaamera sümbol, ei arvesta funktsioon kiirushoiatuse andmise piirangu muudatusega.

Sisse/välja lülitatud heliline hoiatus

Koos kiirushoiatusega on võimalik saada ka heliline hoiatus.

Helilise hoiatuse seadistust saate muuta järgmiselt.
Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafeRoad Sign Information.
Valige / tühistage valik Liiklusmärgi hoiatussignaal helihoiatuse aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.

Aktiveeritud Liiklusmärgi hoiatussignaal hoiatab juhti ka juhul, kui üritatakse sõita vastassuunas / keelatud alale.

Speed camera warning sisse/välja lülitatud

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol fartkamera

Kui autos on funktsioon Sensus Navigation* ja kaardi andmed sisaldavad teavet kiiruskaamerate kohta, saab juht valida, kas kiiruskaamerale lähenedes kostab heliline hoiatus.

Helilise hoiatuse seadistust saate muuta järgmiselt.
Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafeRoad Sign Information.
Valige / tühistage valik Kiiruskaamera hoiatussignaal kiiruskaamera helihoiatuse aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Road Sign Information
  3. 2 Teetähised on iga riigi jaoks kohandatud – siin on toodud vaid näidis.

Kas sellest oli abi?