XC60

2019 Late

Pikivahe hoiatus*1

Pikivahe hoiatuse funktsioon aitab juhil märgata, et aeg eesoleva sõidukini jõudmiseni on liiga lühike. Pikivahe hoiatuse kuvamiseks peab autol olema esiklaasinäidik*.
P5-1646-S+V90-Avståndsvarning i HUD
Pikivahe hoiatuse sümbol esiklaasinäidikul.

Esiklaasinäidikuga autodel kuvatakse sümbol esiklaasil seni, kuni pikivahe ees sõitva sõidukiga on eelseadistatud sättest väiksem. See eeldab, et funktsioon Kuva juhiabi on auto menüüsüsteemi sätetes aktiveeritud.

Pikivahe hoiatuse funktsioon on aktiivne kiirustel üle 30 km/h (20 mph) ning funktsioon reageerib ainult eesolevale samas suunas liikuvale sõidukile. Kaugust vastutulevatest, aeglastest või seisvatest sõidukitest ei näidata.

 Märkus

Tugev päikesevalgus, äärmuslikud valguskontrastid, päikeseprillide kasutamine või kõrvale vaatamine võivad raskendada visuaalse hoiatussignaali nägemist tuuleklaasil.

 Märkus

Kui adaptiivne kiirushoidik (ACC2) või Pilot Assist on aktiivne, siis on pikivahe hoiatus desaktiveeritud.

 Hoiatus

Pikivahe hoiatus reageerib ainult siis, kui vahemaa eesoleva autoni on valitud väärtusest väiksem – auto kiirus ei muutu.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Distance Alert
  3. 2 Adaptive Cruise Control

Kas sellest oli abi?