XC60

2019 Late

Pikivahe hoiatuse piirangud1

Pikivahe hoiatuse funktsioon võib olla teatud olukordades piiratud. Funktsioon on saadaval vaid autodel, mis kuvavad teavet tuuleklaasil nii-öelda esiklaasinäidikul*.

 Hoiatus

  • Sõiduki suurus võib mõjutada tuvastamise võimekust, nt mootorrataste korral, mis võib tähendada, et ohutuli süttib hiljem kui on määratud või et hoiatust ajutiselt ei esitata.
  • Väga suur kiirus võib samuti põhjustada hoiatustule hilisemat süttimist, sest radarisüsteemi tööulatus on piiratud.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

 Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.
  1. 1 Distance Alert
  2. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?