XC60

2019 Late

Liiklusmärkide teabes kiirushoiatuse aktiveerimine/deaktiveerimine

Alamfunktsiooni Kiirusepiirangu hoiatus saab aktiveerida järgmiselt.
Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafeRoad Sign Information.
Valige Kiirusepiirangu hoiatus.
Funktsioon aktiveeritakse ja kuvatakse kiiruspiirangu valits.

Kas sellest oli abi?