Sõiduraja hoidmise abifunktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine

Sõiduraja abifunktsiooni LKA1 on valitav – juht saab selle Sisse või Välja lülitada.

sees/väljas

P5-1507-Knapp-LDW+LKA På/Av

Vajutage keskekraani funktsioonivaates nuppu Lane Keeping Aid.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – LKA on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – LKA on välja lülitatud.
  1. 1 Lane Keeping Aid

Seotud dokumendid