Pikivahe hoiatus*1

Pikivahe hoiatuse2 funktsioon aitab juhil märgata, et aeg eesoleva sõidukini jõudmiseni on liiga lühike.

Kuid nõudmine on, et autol oleks esiklaasinäidik, et oleks võimalik näidata pikivahe hoiatust, mis seejärel kuvatakse tähisega tuuleklaasil, kui ajaintervall eesoleva sõidukini on lühem kui eelvalitud väärtus.

Pikivahe hoiatuse funktsioon on aktiivne kiirustel üle 30 km/h (20 mph) ning funktsioon reageerib ainult eesolevale samas suunas liikuvale sõidukile. Kaugust vastutulevatest, aeglastest või seisvatest sõidukitest ei näidata.

P5-1546-DA Avståndsvarning Princip
Pikivahe hoiatuse hoiatustuli esiklaasil3.

Hoiatustuli on nähtav esiklaasil ja põleb püsivalt, kui pikivahe eesoleva sõidukiga on eelmääratud väärtusest lühem.

 Märkus

Tugev päikesevalgus, äärmuslikud valguskontrastid, päikeseprillide kasutamine või kõrvale vaatamine võivad raskendada visuaalse hoiatussignaali nägemist tuuleklaasil.

 Märkus

  • Distantsi märguanne on saadaval ainult autodes, kus esiklaasinäituri abil saab kuvada teavet tuuleklaasil.
  • Kui adaptiivne kiirushoidik või Pilot Assist on aktiivne, siis on pikivahe hoiatus deaktiveeritud.

 Hoiatus

Pikivahe hoiatus reageerib ainult siis, kui vahemaa eesoleva autoni on valitud väärtusest väiksem – auto kiirus ei muutu.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Pikivahe hoiatuse funktsioon on saadaval ainult autodes, kus saab esiklaasinäidikuga kuvada teavet tuuleklaasil.
  3. 2 Distance Alert
  4. 3 MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.