Kaameraüksuse piirangud

Kaameraüksusel on teatud piirangud, mis omakorda piiravad neid funktsioone, mis üksust kasutavad.

Piiratud nähtavus

Kaamera on nagu inimsilmgi oma tegevuses piiratud, nt võib see halvemini "näha" tugevas lume- või vihmasajus, tihedas udus või tugevates liivatormides ja lumetuisus. Sellistes tingimustes võivad kaamerast sõltuvate süsteemide funktsioonid töötada suurte piirangutega või ajutiselt välja lülituda.

Tugev vastutulev valgus, sõiduteel tekkiv peegeldus, teepinnal olev lumi või jää, porine tee või ebaselge teemärgistus võivad kaamera funktsioneerimist sõidutee jälgimisel ning jalakäijate, jalgratturite, ulukite ja teiste sõidukite tuvastamisel oluliselt vähendada.

Blokeeritud üksus

P5-1507-CitySafety Vindrutans kamera
Märgitud piirkonda ei tohi kleebiste, kile ja muude esemetega kinni katta.1.

Kaameraüksus on asetatud koos radarüksusega auto esiklaasi ülemise osa sisse.

 Oluline

Ärge kleepige ega asetage midagi tuuleklaasile anduri- ja kaamerasüsteemi ette või ümber – sellised esemed võivad kaamerast ja andurist olenevate süsteemide tööd häirida.

Seetõttu töötavad nende funktsioonid osaliselt, on täiesti välja lülitatud või edastavad ebatäpseid andmeid.

P5-1507-TabellSymbol "Se i-bok" 10x10

Kui juhiekraanil kuvatakse see tähis ja teade „Tuuleklaasi andur Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit”, tähendab see, et kaamera- ja radariüksus ei suuda tuvastada auto ees teisi sõidukeid, jalgrattureid, jalakäijaid ega suuri loomi ning auto kaamera- ja radaripõhised funktsioonid võivad olla häiritud, vähendatud, täielikult inaktiveeritud või reageerida valesti.

Järgmises tabelis on toodud näited kuvatava teate võimalikest põhjustest koos vastava tegevusega.

PõhjusTegevusjuhis
Kaamera ja radarüksuse ees olev tuuleklaasi pind on määrdunud või jää või lumega kaetud.Puhastage kaamera ja radarüksuse ees olev tuuleklaasi pind mustusest, jääst ja lumest.
Paks udu ja tugev vihm või lumi võivad radarisignaale või kaameravaadet blokeerida.Tegevus puudub. Mõnikord ei tööta üksus tugevas vihmas või lumes.
Teelt pärit vesi või lumi pritsib üles ja blokeerib radarisignaale või kaameravaadet.Tegevus puudub. Mõnikord ei tööta üksus väga märjal või lumisel teel.
Mustus on tuuleklaasi sisemise poole ja kaamera- ja radariüksuse vahel.Pöörduge autoteenindusse esiklaasis oleva anduriüksuse puhastamiseks – soovitame volitatud Volvo teenindust.
Tugev vastutulev valgusTegevus puudub. Kaameraüksus taaskäivitatakse paremates valgustingimustes automaatselt.

 Märkus

Jälgige, et kaamera- ja radarisüsteemi esine tuuleklaas oleks puhas.

Kõrge temperatuur

Kaamera- ja radariüksuse võib väga kõrge temperatuuri juures ajutiselt about 15 minuter välja lülitada. Üksuse elektroonikaseadmete kaitsmiseks tuleks seda teha pärast mootori käivitamist. Kaamera- ja radariüksus lülituvad automaatselt uuesti sisse siis, kui temperatuur on piisavalt alanenud.

Kahjustatud esiklaas

 Oluline

Tuuleklaasil ühe kaamera või radari ees olevate mõrade, kriimustuste ja kivitäkete korral, mis on umbes 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 tolli) suurused (või suuremad), tuleb esiklaasi vahetamiseks pöörduda teenindusse – soovitame volitatud Volvo teenindust.

Vahetamata jätmine võib halvendada kaamerat ja radarit kasutavate juhi abisüsteemide tööd.

Seetõttu töötavad nende funktsioonid osaliselt, on täiesti välja lülitatud või edastavad ebatäpseid andmeid.

Radarit kasutavate juhi tugisüsteemide tõrke, puuduliku või piiratud töö vältimiseks tuleb arvestada ka järgmist.
  • Volvo soovitab mitte remontida kaamera- ja andurisüsteemi esise ala pragusid, kriimustusi ega kivitäkkeid – selle asemel tuleb vahetada kogu tuuleklaas.
  • Enne tuuleklaasi vahetamist pöörduge volitatud Volvo teenindusse, et tagada õige tuuleklaasi tellimine ja paigaldamine.
  • Vahetamisel tuleb kasutada sama tüüpi, Volvo poolt heakskiidetud esiklaasipuhasteid.

 Oluline

Tuuleklaasi asendamisel tuleb kaamera- ja andurisüsteem teeninduses ümber kalibreerida, et tagada kõigi auto kaamerast ja anduritest olenevate süsteemide töö. Soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.
  1. 1 MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Seotud dokumendid