Sõidurea abisüsteemi sümbolid juhi ekraanil

Sõidurea abisüsteemi LKA1 kujutatakse juhi ekraanil sümbolitega, mis olenevad olukorrast.
P5-1507-Symbol-LDW/LKA På+Tillgänglig

Siin on toodud sümbolite ja nende esindavate olude näited.

Saadaval

P5-1507-LDW/LKA Symbol+Princip - På+Tillgänglig
Saadaval – sümbolil olevad sõidurea jooned on VALGED.

Sõidurea abi skannib ühte või mõlemat sõidurea joont.

Pole saadaval

P5-1507-LDW/LKA Symbol+Princip - På+Otillgänglig
Pole saadaval – sümbolil olevad sõidurea jooned on HALLID.

Sõidurea abi ei suuda tuvastada sõiduridu, kiirus on liiga madal või tee liiga kitsas.

rooliabi/-hoiatuse märge

P5-1507-LDW/LKA Symbol+Princip - Varning/Styrning
Juhtimisabi/-hoiatus – sümbolil esitatud sõidurea jooned on VÄRVILISED.

Sõidurea hoidmise süsteem märgib, et süsteem annab hoiatuse ja/või püüab autot tagasi sõiduritta juhtida.

  1. 1 Lane Keeping Aid

Seotud dokumendid