Kiiruspiiraja aktiveerimine ja käivitamine

Kiiruspiiraja (SL1) tuleb kiiruse reguleerimise võimaldamiseks kõigepealt valida ning aktiveerida.

Kiiruspiiraja asetamine ooterežiimi

P5-1546-SL rattknappar-2
MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.
Vajutage nuppu ◀ (1) või ▶ (3), et liikuda kiiruspiiraja sümboli/funktsiooni P5-15w07-Speed Limit adapt symbol (4) juurde.
Kuvatakse sümbol (4) ja kiiruspiiraja asetatakse ooterežiimi.

Käivitage kiiruspiiraja.

Kiiruspiiraja saab aktiveerida pärast mootori käivitamist. Madalaim salvestatav liikumiskiirus on 30 km/h (20 mph).

Kui kiiruspiiraja on ooterežiimis ja kuvatakse sümbol P5-15w07-Speed Limit adapt symbol - vajutage roolil nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V (2).
Kiiruspiiraja käivitub ja praegune liikumiskiirus talletatakse kui maksimaalne liikumiskiirus.
  1. 1 Kiiruspiiraja

Seotud dokumendid