Sõidurajaabi abistamisvaliku valimine

Juht saab valida, kuidas LKA1 reageerib, kui auto lahkub sõidurajalt.
Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafe.
Valige Režiim Lane Keeping Aid korral, kuidas LKA reageerib:
  • Abi – roolimisel abistamine juhti hoiatamata.
  • Mõlemad - juhti hoiatatakse ja pakutakse rooliabi.
  • Hoiatus – ainult juhi hoiatamine
  1. 1 Lane Keeping Aid

Seotud dokumendid