Juhtimisabi koos sõidurajaabiga

Selleks et LKA1 juhtimisabi toimiks, peavad juhi käed olema roolil.

P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

See sümbol juhiekraanil näitab, et LKA on aktiveeritud ja kontrollib pidevalt, kas juhi käed on roolil.

1.Kui juht ei hoia käsi roolil, kõlab hoiatussignaal ja teade julgustab juhti autot aktiivselt roolima.Lane Keeping Aid Kasutage rooli
2.Kui LKA tuvastab, et juht ei rooli autot, korratakse teadet eelmisest pikema hoiatussignaaliga.
3.Kui juht ei hakka seejärel autot roolima, kõlab teistsugusel helikõrgusel hoiatussignaal, LKA lülitatakse välja, süttib muu sümbol ja kuvatakse järgmine teade:P5-1507 Symbol General yellowLane Keeping AidKasutage rooliSeejärel lülitatakse LKA välja, kuni juht hakkab uuesti autot roolima.

Hoiatussignaal ei kõla enam ning teabesümbol ja teade kaovad, kui LKA tuvastab, et juht roolib jälle aktiivselt autot.

  1. 1 Lane Keeping Aid

Seotud dokumendid