Sõidurajaabifunktsiooni sümbolid ja teated

Juhiekraanil saab kuvada sõiduraja abifunktsiooniga LKA1 seotud erinevaid sümboleid ja teateid.
Järgnevas tabelis on mõned näited.
TähisTeadeSpetsifikatsioon
P5-1507-TabellSymbol "Se i-bok" 10x10

Juhi tugisüst.

Vähendatud funkts. Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.
P5-1507-TabellSymbol "Se i-bok" 10x10

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Eesolevat sõiduteed näitava kaamera töövõimet on vähendatud.
P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

Lane Keeping Aid

Kasutage rooli

LKA roolimisabi ei tööta, kui juht ei hoia käsi roolil. Järgige juhiseid ja juhtige sõidukit.
P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

Lane Keeping Aid

Kasutage rooli

LKA lülitub ooterežiimi, kuni juht uuesti autot roolima hakkab.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).

  1. 1 Lane Keeping Aid

Seotud dokumendid