Stabiilsussüsteem

Stabiilsussüsteem (RSC1) vähendab auto ümberminekuohtu näiteks järskude kõrvalepõikemanöövrite või auto libisemise korral.

Süsteem registreerib, kas ja kui palju auto külgsuunaline kalle muutub. Seda teavet kasutatakse auto ümberminekuohu väljaarvutamiseks. Kui see oht autot varitseb, rakendub elektrooniline stabiilsuse juhtimise süsteem, mootori pöördemoment väheneb ja üht või kaht ratast pidurdatakse, kuni auto saavutab jälle stabiilsuse.

 Hoiatus

Normaalsete sõidutingimuste puhul suurendab süsteem auto ohutust maanteel, kuid süsteem ei anna põhjust kiiremaks sõiduks. Järgige alati ohutu sõidu tagamiseks tavapäraseid ettevaatusabinõusid.
  1. 1 Roll Stability Control