XC90

2020 Early

Ventilaatori kiiruse reguleerimine tagaistme jaoks*

Ventilaatorile saab tagaistme jaoks määrata mitu automaatselt reguleeritavat kiirust.

Ventilaatori kiiruse reguleerimine esiistmelt tagaistme jaoks

P5-1507-Icon-settings-climate
Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.
Valige vahekaart Tagakliima.
P5-1507–Climate–Buttons fan rear
Ventilaatori juhtnupud kliimakuva sakil Tagakliima.

Valige soovitud tase: 1-5.

Teise ja kolmanda istmerea ventilaatori taseme* väljalülitamiseks valige Teise rea kliima.

Kolmanda istmerea ventilaator järgib teise istmerea kiirust, kuid seda saab eraldi välja lülitada nupuga* 3. rea kliima.

Valitakse ventilaatori kiirus ja valitud taseme nupud süttivad.

Ventilaatori kiiruse reguleerimine tagaistmelt tagaistme jaoks

Juhtnuppudele juurdepääsu saamiseks vajutage lukust avamise nuppu tunnelkonsooli kliimapaneelil.
P5-1717–Climate–Rear climate controls fan
Tunnelkonsooli tagaosa kliimapaneelil olevad ventilaatori juhtnupud.
Valige soovitud tase: 1-5.
Valitakse ventilaatori kiirus ja valitud taseme nupud süttivad.

 Märkus

Tagaistme jaoks ei saa ventilaatoritaset määrata, kui esiistme ventilaatoritasemeks on määratud Off.

Tagaistme ventilaatorit saab välja lülitada ainult keskekraani kliimavaatest.

 Märkus

Kliimasüsteem reguleerib õhuvoolu valitud ventilaatoritaseme ulatuses vastavalt vajadusele automaatselt. See tähendab, et ventilaatori kiirust võib muuta ka siis, kui ventilaatoritase jääb samaks.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?