XC90

2020 Early

Kolmanda istmerea kliimaseadme automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Õhukonditsioneer jahutab ja kuivatab sisenevat õhku vastavalt vajadusele.

Kolmanda istmerea kliima puhul (neljavööndilise kliima korral*) saab määrata, kas kolmanda rea kliimaseade lülitatakse mootori käivitamisel sisse või välja.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage Kliima.
Mootori käivitamisel kolmanda istmerea kliimaseadme aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Automaatne kolmanda istmerea kliima.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?