Istme, küljepeeglite ja esiklaasi ekraani* salvestatud asendi kasutamine

Kui elektrilise istme*, küljepeeglite ja esiklaasi ekraani* asendid on salvestatud, saab neid aktiveerida mälunuppe kasutades.

Salvestatud seadistuse kasutamine

P5-1507-Memory function front seat door

Salvestatud sätet saab kasutada, kui esiuksed on avatud või suletud.

Avatud esiuks

Vajutage lühidalt üht mälunuppu 1 - 3. Elektriline iste, küljepeeglid ja esiklaasinäidik liiguvad ja peatuvad asendites, mis on salvestatud valitud mälunupu alla.

Suletud esiuks

Hoidke üht mälunuppu 1 - 3 all, kuni iste, küljepeeglid ja esiklaasinäidik peatuvad valitud mälunupu all salvestatud asendis.

Kui mälunupp vabastada, siis iste, küljepeeglid ja esiklaasinäidik peatuvad.

 Hoiatus

  • Kuna juhiistet saab reguleerida ka siis, kui süüde on välja lülitatud, ei tohiks lapsi kunagi üksi autosse jätta.
  • Istme liikumise saab peatada igal ajal, vajutades elektrilise istme juhtpaneelil suvalist nuppu.
  • Ärge reguleerige istet sõitmise ajal.
  • Veenduge, et reguleerimise ajal poleks midagi istmete all.

 Märkus

Salvestatud asendite toimimikseks tuleb kõik juhi profiilid seadistada Kaitse profiili olekus.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?