Mootoriruum

Kaitsmed - üldteave

Uuendatud 7/23/2018

Takistamaks auto elektrisüsteemi kahjustumist lühiühenduse või ülekoormuse tõttu on kõik erinevad elektrilised funktsioonid ja komponendid kaitstud terve rea kaitsmetega.

Kui mõnu elektriline komponent või funktsioon ei toimi, võib selle põhjuseks olla komponendi kaitsme ajutine ülekoormus ja läbipõlemine. Kui üks ja sama kaitse põleb korduvalt läbi, on viga komponendis. Volvo soovitab kontrollimiseks pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Vahetus

Kaitsme asukohta vaadake kaitsmeloendist.

Tõmmake kaitse välja ja vaadake külje pealt, kas kaarduv traat on läbi põlenud.

Sellisel juhul vahetage välja uue, sama värvi ja samasuguse ampritähistusega kaitsme vastu.

Hoiatus

Ärge kasutage kaitsme vahetamisel kõrvalist eset ega ettenähtust suurema voolutugevusega kaitset. See võib elektrisüsteemi oluliselt kahjustada ja põhjustada tuleohtu.

Kesksete elektriseadmete asukohad

            

Keskse elektriseadme asukohad vasakpoolse rooliga autos. Parempoolse rooliga autos on kesksed elektriseadmed kindalaeka all, teisel pool.

Mootoriruum
Kindalaeka all
Kindalaeka all
Pakiruum
Mootoriruumi külm tsoon (ainult Start/Stop)

Kas sellest oli abi?