Start/Stop süsteem

Start/Stop* - talitlus ja kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Teatavate mootori ja käigukasti kooslusega mudeliversioonid on varustatud Start/Stop funktsiooniga, mis rakendub nt. ummikutes või peatumisel valgusfoori taga.

Start/Stop 'i funktsioon aktiveerub mootori võtmega käivitamisel automaatselt.

Start/Stop 'i funktsioon aktiveerub mootori võtmega käivitamisel automaatselt. Juhile annab sellest märku funktsiooni sümboli süttimine näidikuplokis ja toitenupu tule süttimine.

Kõik auto normaalsed süsteemid, nt tuled, raadio jne töötavad edasi ka automaatselt väljalülitatud mootoriga; vaid mõne seadme funktsioneerimine võib ajutiselt väheneda, nt kliimaseadme ventilaatori kiirus või audiosüsteemi äärmiselt tugev heli.

Mootori automaatne seiskamine

Mootori automaatseiskumiseks on vajalik järgnev:

Tingimused

M/AM = käsilülituskäigukast, A = automaatkäigukast.

Vajutage sidurit, viige käigukang vabakäiguasendisse ja vabastage siduripedaal – mootor seiskub automaatselt.

M

Peatage auto jalgpiduri abil ning hoidke vasak jalg piduripedaalil – mootor seiskub automaatselt.

A

Kui ECO-funktsioon on aktiveeritud, võib mootor automaatselt seiskuda, enne kui auto on täiesti seisma jäänud.

Teatud mootoritüüpide puhul võib mootor automaatselt seiskuda enne, kui auto on seisma jäänud, hoolimata sellest, kas ECO funktsioon on aktiivne või mitte.

Mootori automaatsel seiskamisel põleb näidikuploki funktsiooni Start/Stop sümbol.

Mootori automaatne käivitamine

Tingimused

M/AM = käsilülituskäigukast, A = automaatkäigukast.

Kui käigukang on neutraalses asendis:

  1. Mootor käivitub siduripedaali allavajutamisel või gaasipedaali vajutamisel.
  2. Lülitage sisse sobiv käik ja alustage sõitu.

M

Vabastage pidur – mootor käivitub automaatselt ja sõit võib jätkuda.

A

Hoidke jalgpidurit all ning vajutage gaasipedaali – mootor käivitub automaatselt.

A

Langusel on kasutatav ka järgmine funktsioon:

vabastage pidur ja laske autol liikuma hakata – mootor käivitub automaatselt, kui liikumiskiirus saavutab tavalise jalakäija kiiruse.

M + A

Start/Stop 'i funktsiooni desaktiveerimine

Teatud olukordades võib olla mõttekas automaatne Start/Stop-funktsioon ajutiselt välja lülitada - selleks tuleb vajutada seda nuppu.

Kui funktsioon on välja lülitatud, on näidikuploki tähis Start/Stop ja sisse-/väljalülitusnupu lamp kustunud.

Start/Stop -funktsioon lülitub välja, kuni see käivitatakse uuesti nupust või kuni mootor võtmega käivitatakse.


Kas sellest oli abi?