Näidikuplokk

Kombineeritud näidikutepaneel – ohusümbolite tähendused

Uuendatud 7/23/2018

Hoiatussümbolid hoiatavad sõiduki juhti mõne tähtsa funktsiooni aktiveerimisest või tõsiseloomulisest veast või rikkest.

Ohusümbolid

Sümbol

Spetsifikatsioon

Madal õlirõhkKõigil mootoritel pole süsteemi õlirõhu langusest hoiatamiseks. Sellistes autodes ei kasutata madala õlirõhu sümbolit. Madalast õlirõhust teavitatakse ekraanil. Lisateavet vt Mootoriõli – üldine teave.

Seisupidur on rakendatud, digitaalnäidikuplokk

Seisupidur on rakendatud, analoognäidikuplokk

Turvapadjad – SRS

Turvavöö kinnituse kontroll

Generaator ei lae

Viga pidurisüsteemis

Hoiatus

Madal õlirõhk

Kui see sümbol süttib sõidu ajal, siis on mootori õlirõhk liiga madal. Seiska mootor viivitamatult ja kontrolli mootori õlitaset, vajadusel vala õli juurde. Kui sümbol põleb, kuid õlitase on normaalne, võta ühendust autoteenindusega. Volvo soovitab abi küsida volitatud Volvo teenindusest.

Seisupidur rakendatud

See sümbol põleb pidevalt, kui seisupidur on rakendatud. Sümbol vilgub rakendamise ajal ja jääb seejärel püsivalt põlema.

Kui sümbol vilgub mõnes muus olukorras, tähendab see, et tekkinud on rike: Loe ekraanile ilmuvat teadet.

Lisainfot vt Seisupidur.

Turvapadjad – SRS

Kui see sümbol jääb põlema või süttib sõidu ajal, tähendab see, et turvavöö keeles, SRS-, SIPS- või IC-süsteemis on avastatud rike. Sõida koheselt autoteenindusse ja lase süsteemi kontrollida. Volvo soovitab abi küsida volitatud Volvo teenindusest.

Turvavöö kinnituse kontroll

Tuli sütib, kui keegi esiistmel ei ole kinnitanud oma turvavööd või kui keegi tagaistmel on turvavöö lahti teinud.

Generaator ei lae

See sümbol süttib sõidu ajal, kui elektrisüsteemis on tekkinud rike. Pöördu autoteenindusse. Volvo soovitab abi küsida volitatud Volvo teenindusest.

Viga pidurisüsteemis

Kui tuli süttib, võib pidurivedeliku tase olla liiga madal. Peatage sõiduk ohutus kohas ja kontrollige pidurivedeliku taset pidurivedeliku paagis; vt. Piduri- ja sidurivedelik - tase.

Kui piduri- ja ABS-sümbolid põlevad üheaegselt, võib olla tekkinud viga pidurijõu jaotussüsteemis.

Jäta auto ohutus kohas seisma ja lülita mootor välja.

Käivita mootor uuesti.

  • Kui mõlemad sümbolid kustuvad, sõida edasi.
  • Kui tuled jätkuvalt põlevad, kontrollige pidurivedeliku taset pidurivedeliku paagis; vt. Piduri- ja sidurivedelik - tase. Kui pidurivedeliku tase paagis on normis, aga tuled põlevad jätkuvalt, võib autoga väga ettevaatlikult sõita autoteenindusse ja lasta pidurisüsteemi kontrollida. Volvo soovitab abi küsida volitatud Volvo teenindusest.

Hoiatus

Kui pidurivedeliku tase on madalam anuma märgist MIN, ära jätka sõitu enne pidurivedeliku lisamist.

Pidurivedeliku kadumise põhjust tuleb töökojas uurida. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Hoiatus

Kui sümbolid BRAKE ja ABS süttivad korraga, on oht, et tagumine ots hakkab tugeval pidurdamisel libisema.

Hoiatus

Punane hoiatussümbol süttib, kui on avastatud ohutust ja/või auto juhitavust vähendav rike. Samal ajal kuvatakse ekraanil selgitav tekst. Sümbol jääb põlema kuni vea kõrvaldamiseni, samas kui tekstiteadet on võimalik kustutada vajutusega OK nupule; vt. Menüüdes liikumine - näidikuteplokk. Hoiatussümbolit näidatakse vahel koos muude sümbolitega.

              

Meede:

Peata auto ohutus kohas. Ära sõida enam autoga.

Loe ekraanil olevat infot. Tegutse vastavalt ekraanil olevale teatele. Teate kustutamiseks kasuta nuppu OK.

Meeldetuletus – uksed ei ole kinni

Kui mõni uks ei ole korralikult suletud, süttib infoekraanil informeeriv või hoiatav sümbol koos selgitava pildiga. Peatage auto ohutus kohas nii kiiresti kui võimalik ja sulgege lahtiolev uks.

See infosümbol sütib siis, kui sõidukiirus on väiksem kui ca 7 km/h.

See ohusümbol sütib siis, kui sõidukiirus on suurem kui ca 7 km/h.

Kui kapotikaasAinult alarmseadmega autod*. ei ole korralikult suletud, süttib infoekraanil hoiatav sümbol koos selgitava pildiga. Peatage auto ohutus kohas nii kiiresti kui võimalik ja sulgege kapott.

Kui pakiruumi kaas ei ole korralikult suletud, süttib infonäidikul infosümbol koos selgitava pildiga. Peatage auto ohutus kohas nii kiiresti kui võimalik ja sulgege pakiruumi kaas.


Kas sellest oli abi?