Näidikuplokk

Ökonoomsed juhtimisvõtted & Võimsusjaotus*

Uuendatud 7/23/2018

Eco guide ja Power guide on kaks näidikuploki funktsiooni, mis võimaldab juhil valida kõige säästlikumad juhtimisvõtted.

Auto salvestab ka läbitud teekondade statistika, mida saab vaadata tulpdiagrammi kujul; vt Pardaarvuti – teekonna statistika.

Eco guide

Seade näitab seda, kui ökonoomselt sõidukit on juhitud.

Selle funktsiooni avamiseks valige teema "Eco"; vt. Digitaalne näidikuplokk – ülevaade.

Hetkeväärtus
Keskmine väärtus

Hetkeväärtus

Siin kuvatakse hetkeväärtust - mida suurem on skaalal näit, seda parem.

Hetkeväärtust arvutatakse kiiruse, mootori pöörete arvu, mootori kasutatud võimsuse ja jalgpiduri kasutamise põhjal.

Soovitatav on kasutada optimaalset kiirust (50-80 km/h) ja mootori väikest pöörete arvu. Kiirendamisel ja pidurdamisel osutid langevad.

Väga väikeste hetkeväärtustega süttib mõõdikul (väikese viivitusega) punane ala, mis tähendab ebaökonoomsust ja mida tuleks vältida.

Keskmine väärtus

Keskmine väärtus järgib aegamööda hetkeväärtust ja kirjeldab, kuidas autoga on hiljuti sõidetud. Mida kõrgemal on osutid skaalal, seda parema ökonoomsuse on juht saavutanud.

Power guide

See mõõdik näitab suhet, kui palju võimsust (Power) mootorilt saadakse ja kui palju võimsust on saadaval.

Selle funktsiooni avamiseks valige teema "Performance"; vt Digitaalne näidikuplokk – ülevaade.

Mootori saadaval olev võimsus
Mootori kasutatud võimsus

Mootori saadaval olev võimsus

Väiksem ülemine osuti näitab mootori saadaval olevat võimsustVõimsus sõltub mootori pöörete arvust.. Mida suurem on skaalal näit, seda rohkem võimsust on saadaval hetkel valitud käiguga.

Mootori kasutatud võimsus

Suurem alumine osuti näitab mootori kasutatud võimsustVõimsus sõltub mootori pöörete arvust.. Mida suurem on skaalal näit, seda rohkem võimsust mootorist võetakse.

Kahe osuti suur vahe näitab suurt võimsusvaru.


Kas sellest oli abi?