Audio ja meedia

Ekraanil olevad tähised

Uuendatud 7/23/2018

Ülevaade ekraani olekuväljal kuvatavatest tähistest.

Tegevuse/olekuväli.

Tegevuse/olekuväli.

Tegevuse/olekuväljal kuvatakse parasjagu aktiivseid tegevusi ning mõnedel juhtudel ka nende olekut. Kõiki olekutähiseid alati ei kuvata, sest välja suurus on piiratud.

Tähis

Spetsifikatsioon

Looge internetiühendus Bluetooth® i kaudu.

Internetiühendus Bluetooth®i kaudu loodud.

Internetiühendus Bluetooth®i kaudu puudub.

Looge internetiühendus Wi-Fii kaudu.

Internetiühendus Wi-Fii kaudu loodud.

Internetiühendus Wi-Fii kaudu puudub.

Loob Interneti-ühenduse automodemi abil*Ainult autod, millel on teenus Volvo On Call..

Tulbad näitavad mobiilivõrgu signaalitugevust ja tulpade all kuvatakse ühendusviis.

Loob internetiühenduse auto modemi*Ainult autod, millel on teenus Volvo On Call. abil.

Internetiühendus auto modemi*Ainult autod, millel on teenus Volvo On Call. kaudu puudub.

Auto modem*Ainult autod, millel on teenus Volvo On Call., mis loob Interneti-ühenduse rändlusteenuse (kasutuseks välismaistes võrkudes) abil.

Asukohateabe jagamise ajal on ekraanile kuvatud see sümbol.

Telefon on autoga ühendatud.

Vastamata kõne.

Kõne on pooleli.

Lugemata tekstsõnum.

Mikrofon on välja lülitatud.

Heli on vaigistatud (MUTE).

SOS teenus*Ainult autod, millel on teenus Volvo On Call. on aktiivne.

ON CALL teenus*Ainult autod, millel on teenus Volvo On Call. on aktiivne.


Kas sellest oli abi?