Alarm

Signalisatsioon - Kaugjuhtimispult-võti ei tööta

Uuendatud 7/23/2018

Kui alarmi ei saa kaugjuhtimispuldi abil desaktiveerida näiteks puldi patarei tühjenemise tõttu, saab auto luku avada, auto valve alt vabastada ja mootori käivitada järgmiselt.

Keerake juhiukse lukk eemaldatava puldivõtme abil lahti.

Alarm käivitub, alarmi indikaator hakkab kiirelt vilkuma ja sireen hakkab tööle.

Aseta kaugjuhtimispult süütelukku.

Alarm lülitub välja ja alarmi indikaator kustub.

Käivitage mootor.


Kas sellest oli abi?