Alarm

Vähendatud alarmitase

Uuendatud 7/23/2018

Piiratud rikkerežiim võimaldab liikumis- ja kaldeandurite funktsioonide ajutist blokeerimist.

Alarmi soovimatu käivitumise vältimiseks (nt kui lukustatud autosse on jäetud koer või auto transportimisel vagunis või praamil) lülitage liikumis- ja kaldeandurid ajutiselt välja.

Toimingud on samad, mis sundlukustuseAinult koos alarmsüsteemiga. ajutise väljalülitamise puhul.


Kas sellest oli abi?