Lukustamine/lukust avamine

Laste turvalukk - manuaalne lülitamine

Uuendatud 7/23/2018

Lapselukud takistavad lastel tagauste avamist sõidukist seestpoolt.

Laste turvalukk peal/maas

Manuaalsed lapselukud. Mitte segamini ajada uste käsilukkudegauste käsilukkudega .

Manuaalsed lapselukud. Mitte segamini ajada uste käsilukkudega.

Lapselukud asuvad tagauste alumises servas ning neile pääseb ligi ainult siis, kui uks on avatud.

Lapselukkude sulgemine ja avamine:

Kasutage nupu keeramiseks kaugjuhtimispuldi eemaldatavat puldivõtit.

Uks blokeeritakse seestpoolt avamise vastu.
Ukse saab avada nii väljast- kui seestpoolt.

Hoiatus

Kummalgi tagauksel on kaks nuppu – ärge ajage lapseluku nuppu segamini käsitsi lülitatava ukselukuga.

Märkus

  • Uksel olev nupp lukustab ainult selle ukse, mitte mõlemat tagaust.
  • Elektrilise lapselukuga autodel ei ole manuaalset lapselukku.


Kas sellest oli abi?