Raadio

Manuaalne raadiojaama otsing

Uuendatud 7/23/2018

Raadio koostab automaatselt raadiojaamade loendi. Samas saab raadiojaama otsida ka käsitsi.

Kui raadio automaathäälestus on lubatud, saab seda sisse lülitada nii tavavaatel kui sageduste loendis.

Raadio häälestuse tavavaade

Lühike vajutus – FM-allika tavavaates nupp / keskkonsoolil (või rooli klahvistikul).

Raadio lülitub eelmisele/järgmisele salvestatud raadiojaamale.

Pikk vajutus – FM-allika tavavaates nupp / keskkonsoolil (või rooli klahvistikul).

Raadio lülitub eelmisele/järgmisele raadiojaamale.

Raadio häälestamine sageduste loendis

Keerake FM-allika tavavaates nuppu TUNE, kuvatakse FM tuning.

Keerake TUNE sobivale sagedusele ja valige OK/MENU.

Ümberlülitus käsitsi ja automaathäälestuse vahel sageduste loendis vajutage keskkonsoolil INFO.


Kas sellest oli abi?