Alarm

Alarmi tuli*

Uuendatud 7/23/2018

Alarmituli näitab alarmsüsteemi olekut.

P3-sv60/V60H Larmindikator

Lukutulega sama LED-tuli.

Armatuurlaual olev punane tuli näitab, millises olekus on alarmsüsteem:

  • Märktuli ei põle – Alarm on välja lülitatud
  • Märktuli sähvatab iga kahe sekundi järel – Alarm on sisse lülitatud
  • Märktuli vilgub pärast alarmi väljalülitamist sagedasti (ning kuni kaugjuhtimispuldi sisestamiseni süütelukku ja võtme asendi I valimiseni) – alarm on käivitunud.

Kas sellest oli abi?