Tutvuge oma juhendiga

S60 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Elektritoide ja laadimine

13 Tulemused

Hübriidaku näidik

Hübriidaku näidik näitab hübriidaku energiataset.

Hübriidinäidik

Sõidurežiimides Hybrid ja Pure kuvatakse juhi ekraanil hübriidinäidik, mis aitab juhil energiatõhusamalt sõita.

Ajamisüsteemid

Auto ühendab endas sisepõlemismootorit, mis käitab esirattaid, ja elektrimootorit, mis käitab tagarattaid.

Sisepõlemismootori käivitamine ja seiskamine

Täiustatud juhtsüsteem korraldab sisepõlemismootori, elektrimootori või nende mõlema üheaegset tööd. Elektrimootori kasutamisel võib auto mõnikord välistel tingimustel sisepõlemismootori käivitada automaatselt, näiteks madala välitemperatuuri korral, mis on täiesti normaalne. Lisaks käivitub mootor alati, kui hübriidaku laetuse tase on madal.

Hold ja Charge

Teatud juhtudel võib sõidu ajal hübriidaku laetusastme haldamine tulla kasuks. See on võimalik funktsioonidega Hold ja Charge.

Sõidurežiimid

Sõidurežiimi valik määrab auto sõiduomadused, et sõidukogemust paremaks muuta ja eritingimustes sõitmist kergendada.

Üldine teave elektriajami kohta

Recharge süsteemiga auto sõidab nagu tavaline auto, kuid teatud funktsioonid on tavalise, ainult bensiini või diisliga töötava autoga võrreldes erinevad. Elektrimootor veab autot põhiliselt väikestel kiirustel, bensiinimootor suurtel kiirustel ja aktiivsema sõidustiili korral.

Hübriidajamiga seotud sümbolid ja sõnumid juhiekraanil

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust Recharge puudutavaid sümboleid ja teateid. Neid võidakse kuvada ka koos üldiste teabe- ja hoiatussümbolitega, mis kustuvad pärast probleemi lahendamist.

Hübriidakuga auto pikaajaline hoiustamine

Hübriidaku kahjustamise riski vähendamiseks pikaajalise hoiustamise ajal (kauem kui 1 kuu) on soovitatav säilitada ligikaudu 25% laetuse tase (SoC). Kontrollige laetuse taset regulaarselt juhiekraanilt.

Võimalik läbisõit

Auto võimalik läbisõit sõltub mitmest tegurist. Läbitava vahemaa pikkus oleneb tingimustest ja oludest, milles autoga sõidetakse.

Ökonoomne sõiduviis

Võimalikult suure läbisõidu saavutamiseks peab juht sõitmist planeerima ja kohandama sõiduviisi ja kiirust vastavalt hetkel kehtivale olukorrale.

Aku taastöötlemine

Kasutatud käivitusakut tuleb taastöödelda viisil, mis ei kahjusta keskkonda.

Hübriidaku

Auto on varustatud elektrimootoriga töötamiseks hooldusvaba laetava liitiumioonakuga.