Raadio

Raadio lainepikkuse ja raadiojaama vahetamine

Uuendatud 5/18/2020

Raadio lainepikkuse ja raadiojaama vahetamine

Siin on juhised selle kohta, kuidas muuta raadio lainepikkust ning lisada raadio lainepikkuse ja raadiojaama valitud loendisse.

Raadio lainepikkuse muutmine

Nipsake, et avada rakenduse kuva keskekraanil ja valige sobiv raadio lainepikkus (nt FM), või avage juhiekraani rakenduse kuva rooli parempoolse klahvistikuga ja tehke seejärel oma valik.

Loendi vahetamine sagedusriba sees

P5-1717-Radio library stations

Vajutage Teek.

Valige taasesitamine: Jaamad, Lemmikud, Žanrid või RühmadAinult digitaalraadio (DAB*)..

Puudutage loendis soovitud raadiojaama.

Lemmikud – taasesitab vaid valitud lemmikkanaleid.

Žanrid – esitab vaid valitud žanri/sisutüüpiga kanaleid, nt popp- või klassikaline muusika.

Raadiojaamade vahetaminevalitud loendis

Vajutage või keskekraani all või rooli parempoolsel klahvistikul.

Märge liigub loendis ühe koha võrra üles või alla.

Raadiojaama saab vahetada ka keskekraanil valitud loendi kaudu.


Kas sellest oli abi?