S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Early

Esiiste

Esiistme massaažisätted*

Uuendatud 5/18/2020

Esiistme massaažisätted*

Sätteid saab muuta istme küljel oleva multifunktsionaalse juhtnupuga ja keskekraanil. Keskekraanil kuvatavad sätted.

P5-1507-Multifunction front seat

Istme küljel asuv multifunktsionaalne juhtnupp.

Massaaži seadistused

Massaaži jaoks on saadaval järgmised sätted.

  • Sees/Väljas: massaažifunktsiooni sisse-/väljalülitamiseks valige Sees/Väljas.
  • Programmid 1–5: eelseadistatud massaažiprogramme on viis. Valige Laine, Sõtk., Täiust-d, Nimmetugi või Õlg.
  • Pingelisus: valige Madal, Normaalne või Kõrge.
  • Kiirus: valige Aeglane, Normaalne või Kiire.

Massaaži taaskäivitamine

Massaažifunktsioon lülitatakse automaatselt välja 20 minuti pärast. Funktsiooni uuesti aktiveerimine toimub käsitsi.

Valitud massaažiprogrammi taaskäivitamiseks puudutage keskekraanil valikut Käivita.

Massaažiprogramm käivitub. Kui ühtki toimingut ei sooritata, jääb teade ülavaatesse.


Kas sellest oli abi?