Eelsoojendus

Eelsoojenduse ajasätte aktiveerimine ja deaktiveerimine

Uuendatud 5/18/2020

Eelsoojenduse ajasätte aktiveerimine ja deaktiveerimine

Eelsoojenduse/-jahutuse taimeri ajasätte saab vajadusest sõltuvalt sisse või välja lülitada.

P5-1646-S90H/V90H/XC90H–Climate–Button preconditioning timer

Taimerinupud kliimavaate vahekaardil Parkimiskliima.

Avage kliimavaade keskekraanil.

Valige vahekaart Parkimiskliima.

Ajasätte sisse-/väljalülitamiseks vajutage sätte paremal küljel olevat taimerinuppu.

Ajasätted lülitatakse sisse/välja ning nupu märgutuli süttib/kustub.

Hoiatus

Ärge kasutage eelsoojendust järgmistel juhtudelKehtib kütusel töötava soojendi korral..

  • Ventileerimata siseruumides. Kütteseadme käivitamisel võivad eralduda heitgaasid.
  • Plahvatusohtlikes piirkondades ja kergesti süttivate materjalide läheduses. Kütus, gaas, pikad rohulibled, saepuru jne võib süttida.
  • Kui kütteseadme väljalaskesüsteem võib olla ummistunud. Näiteks parempoolsesse rattakoopasse ulatuv sügav lumi võib kütteseadme ventilatsiooni ummistada.

Pidage meeles, et eelsoojenduse võib käivitada taimer, mille saab pikka aega ette seadistada.


Kas sellest oli abi?