Kliimasüsteemi juhtsüsteem

Kliima juhtnupud

Uuendatud 5/18/2020

Kliima juhtnupud

Kliimaseadmesüsteemi funktsioone juhitakse keskkonsooli füüsiliste nuppudega, keskekraanilt ja tunnelkonsooli tagaosa kliima juhtnuppudega*.

Keskkonsooli füüsilised nupud

P5-1507–Climate–Physical buttons
Tuuleklaasisoojenduse* ja maksimaalse sulatuse nupp.
Tagaakna ja küljepeeglite elektrisoojenduse nupp.

Kiimarida keskekraanil

Enim kasutatavaid kliimafunktsioone saab reguleerida kliimareal.

P5-1507–Climate–Climate pane
Juhi ja juhi kõrvalistuja poole temperatuuri regulaatorid.
Soojenduse* ja ventilatsiooniga* juhi- ja juhi kõrvalistuja istme ning roolisoojenduse* juhtnupud.
Nupp kliimakuva avamiseks. Nupu graafika näitab aktiveeritud kliima sätet.

Kliimakuva keskekraanil

P5-1507-Icon-settings-climate

Avage kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

Varustuse tasemest olenevalt saab kliimakuva jagada mitmele vahekaardile. Sakkide vahetamiseks tõmmake sõrmega paremale/vasakule või vajutage vastavat pealkirja.

Põhikliima

Lisaks kliimarea funktsioonidele saab sakil Põhikliima juhtida ka teisi peamisi kliimafunktsioone.

P5-1507–Climate–Main climate screen
Max, Elektriline, Taga – akende ja küljepeeglite sulatamise juhtnupud.
KLS – kliimaseadme juhtnupud.
Ringlus – õhuringluse juhtnupud.
Õhujaotuse juhtnupud.
Ventilaatori juhtnupp.
AUTO – kliima automaatne reguleerimine.

Seisukliima

Auto seisukliimat saab juhtida sakil Parkimiskliima.

Tunnelkonsooli tagaosas olevad kliima juhtnupud*

Kui autos on soojendusega tagaistmed*, on funktsiooni juhtimiseks tunnelkonsooli tagaosas nupud.


Kas sellest oli abi?