S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Early

Õhukvaliteet

CleanZone*

Uuendatud 5/18/2020

CleanZone*

Funktsioon CleanZone kontrollib ja näitab, kas autosalongi hea õhukvaliteedi kõik tingimused on täidetud.

P5-1617–Climate–Clean Zone
Indikaator on nähtav keskekraani kliimavaates.
Indikaator on nähtav kliimareal, kui kliimavaade pole avatud.

Kui tingimused pole täidetud, on tekst Clean Zone valge. Kui kõik tingimused on täidetud, muutub tekst siniseks.

Täidetud peavad olema järgmised tingimused.

  • Kõik uksed ja pakiruumi kaas on suletud.
  • Kõik küljeaknad ja panoraamkatuseluuk* on suletud.
  • Õhukvaliteedisüsteem Interior Air Quality System* on aktiveeritud.
  • Ventilaator on aktiveeritud.
  • Õhuringlus on välja lülitatud.

Märkus

CleanZone ei viita hea kvaliteediga õhule. See üksnes tähendab, et hea õhukvaliteedi tingimused on täidetud.


Kas sellest oli abi?