Juhi ekraan

Juhi ekraan

Uuendatud 11/26/2021

Juhi ekraan

Juhiekraanil kuvatakse teavet auto ja sõitmise kohta.

Juhiekraan sisaldab mõõdikuid, näidikuid ja hoiatussümboleid. Juhiekraanil kuvatav sisu oleneb auto seadmestikust, sätetest ja aktiivsetest funktsioonidest.

Juhiekraan aktiveeritakse ukse avamisel (süüteasendis 0). Kui juhiekraani teatud aja jooksul ei kasutata, siis lülitub see välja. Selle taasaktiveerimiseks tehke üht järgmistest toimingutest.

  • Aktiveerige süüteasend I.
  • Avage uks.

Hoiatus

Kui juhi ekraan ei käivitu või sütti auto käivitamisel, või on osaliselt või täielikult loetamatu, ei tohi autot kasutada. Peaksite koheselt töökoja poole pöörduma. Volvo soovitab kasutada volitatud Volvo töökoda.

Hoiatus

Juhiekraani tõrke puhul ei pruugita ohutusteavet, näiteks pidurite, turvapatjade või teiste ohutussüsteemide teateid kuvada. Sellisel juhul ei saa juht kontrollida auto süsteemide olekut ja saa teavitusi ega hoiatusi.

P5-1717-All hybrid-Driver display updated values

Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.

Asukoht juhi ekraanil:

Vasakul

Keskel

Paremal

Spidomeeter

Märgu- ja hoiatussümbolid

Tahhomeeter/hübriidnäidikOleneb valitud sõidurežiimist.

Päevasõidumõõdik

Välistemperatuurimõõdik

Käiguvahetuse näidik

LäbisõidumõõdikKoguläbisõit.

Kell

Sõidurežiim

Kiirusehoidiku ja kiirusepiiraja teave

Sõnumid, mõnel juhul graafilised

Kütusemõõdik

Liiklusmärkide teave*

Uste ja turvavööde teave

Hübriidaku näidik

Laadimise olek

Kaugus kütusepaagi tühjenemiseni

Media player

Kaugus aku tühjenemiseni

Navigatsioonikaart*

Jooksev kütusekulu

Telefon

Rakendusemenüü (aktiveeritakse rooli klahvistikult)

Häältuvastus

Dünaamiline sümbol

P5-1717-All-Soul symbol driver display

Dünaamiline sümbol põhiolekus.

Juhiekraani keskel asub dünaamiline sümbol, mis muudab olenevalt teate tüübist välimust. Sümboli ümber olev kollane või punane tähis näitab juhtimis- või hoiatussõnumi raskusastet.

P5-1646-xc90-Soul symbol in driver display 2

Näidikutähise näited.

Animatsiooni abil saab põhikuju muuta graafikaks, mis näitab probleemi asukohta või selgitab teavet.

P5-1846-All-Soul to car

Juhiekraanil olev sümbol muudab kuju.


Kas sellest oli abi?