Hübriidaku laadimine

Laadimiskaabli juhtüksuse laadimise oleku näidik

Uuendatud 1/21/2020

Laadimiskaabli juhtüksuse laadimise oleku näidik

Laadimiskaabli juhtüksuse eri näidikud näitavad laadimise olekut laadimise ajal ja ka pärast seda.

P5-1817-Hybrid-Control module hybrid cable (EU+CH)

Juhtseadme LED-tuledLED (Light Emitting Diode) (valgusdiood).

LED-tuli 1
LED-tuli 2

LED 1

LED 2

Staatus

Spetsifikatsioon

Soovitatav tegevus

Vilgub siniselt, kollaselt ja punaselt

Vilgub siniselt, kollaselt ja punaselt

Algatamine

Enesekontroll

Oodake, kuni enesekontroll on lõppenud.

Põleb siniselt

Kustutatud

Ooterežiim

Laadimiskaabel ei ole autoga ühendatud.

Ühendage laadimiskaabel auto laadimispesaga.

Vilgub siniselt

Kustutatud

Ooterežiim

Laadimine on võimalik, kuid auto elektroonikasüsteem ei ole seda aktiveerinud.

Oodake, kuni laadimine algab.

Vilgub siniselt

Vilgub siniselt

Laadimine.

  • Auto elektroonikasüsteem on alustanud laadimist.
  • Laadimine.

Oodake, kuni aku on täielikult laetud.

Kustutatud

Vilgub kollaselt

Laadimine.

Temperatuuri jälgimine on tuvastanud kõrgema temperatuuri. Laadimine jätkub vähenenud võimsusega.

Alustage laadimist uuesti. Probleemi püsimisel konsulteerige kvalifitseeritud tehnikuga.

Kustutatud

Põleb kollaselt

Laadimine ei ole võimalik.

Käivitub 230 V pistikupesa temperatuuri seire.

Alustage laadimist uuesti. Probleemi püsimisel konsulteerige kvalifitseeritud tehnikuga.

Kustutatud

Vilgub punaselt

Laadimine ei ole võimalik.

Laadimiskaabli maalühiskaitse on lülitunud.

  1. Eemaldage laadimiskaabel 230 V pistikupesast.
  2. Laadimiskaabli maalühiskaitse lähtestatakse pärast 10 sekundit ja seade taaskäivitub.
  3. Ühendage laadimiskaabel 230 V pistikupesasse.
  4. Probleemi püsimisel konsulteerige kvalifitseeritud tehnikuga.

Vilgub punaselt

Põleb punaselt

Laadimine ei ole võimalik.

Laadimiskaabel on ühendatud maandamata 230 V pistikupesasse.

Ühendage laadimiskaabel maandatud 230 V pistikupesasse. Probleemi püsimisel konsulteerige kvalifitseeritud tehnikuga.

Vilgub punaselt

Vilgub punaselt

Laadimine ei ole võimalik.

sisemine rike. Laadimiskaabel on kahjustatud ja seda tuleb parandada.

Võtke ühendust kvalifitseeritud tehnikuga.


Kas sellest oli abi?