Hübriidaku laadimine

Laadimisolek auto juhi ekraanil

Uuendatud 1/21/2020

Laadimisolek auto juhi ekraanil

Juhiekraanil on laadimise olek pildi ja tekstina. Teavet näidatakse juhiekraani kogu kasutusaja jooksul.

Kujutis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-XC90H-15w19-Battey charging, indicator in driver display

Laetud: [Aeg] kuvatakse koos laadimiskaablit läbiva pulseeriva sinise valguse animatsiooniga.

Laadimine jätkub ning kuvatakse laadimise lõpetamise ligikaudne aeg.

P5-XC90H-15w19-Battey charging, indicator in driver display

Kuvatakse tekst Laadimine lõpetatud. Kuvatakse auto illustratsioon ja laadimispesa LED-märgutuli on roheline.

Aku on täielikult laetud.

P5-XC90H-15w19-Battey charging, indicator in driver display

Kuvatakse teade Laadimisviga. Laadimispesa LED-märgutuli on punane.

Tekkis tõrge. Kontrollige auto laadimispesa ja 230 V pesaPistikupesa pinge sõltub kasutusriigist. (vahelduvvool) vahel oleva laadimiskaabli ühendusi.

Märkus

Kui juhiekraani pole teatud aja vältel kasutatud, siis see tuhmub. Ekraani taasaktiveerimiseks tehke üks järgmistest toimingutest.

  • Vajutage piduripedaali
  • Avage uks
  • Lülitage sisse süüteasend I, milleks keerake nuppu START päripäeva ja vabastage see.

Kas sellest oli abi?